• Olena Reynat

РІШЕННЯ


Про бюджет

Солонянської селищної територіальної громади на 2022 рік

(04513000000)

(код бюджету)

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів, селищна рада вирішила:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 245911428 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету - 241110928 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету - 4800500 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 245911428 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету - 240517886 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету - 5393542 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 593042 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 593042 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 1500000 гривень, що становить 0,62 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 26669384 гривні згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2022 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»:

освітня субвенція – 86641300 гривень;

базова дотація – 6807100 гривень.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету, згідно зі статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтею 89 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Солонянської селищної ради за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Солонянської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. На виконання вимог Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (зі змінами), головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

12. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради ради у процесі виконання селищного бюджету здійснювати відповідними рішеннями перерозподіл видатків за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів, з подальшим затвердженням їх на сесіях селищної ради:

за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами селищного бюджету з внесенням відповідних змін до додатків рішення селищної ради та переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку і переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету;

бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів селищного бюджету та бюджетними програмами, якщо після прийняття рішення про бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів у порядку, встановленому чинним законодавством.

13. Надати право селищному голові у процесі виконання селищного бюджету здійснювати своїми розпорядженнями за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів, з подальшим затвердженням їх на сесіях селищної ради:

збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частини селищного бюджету на суми обсягів міжбюджетних трансфертів, після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначати головного розпорядника за субвенціями та дотаціями і розподіляти їх обсяги за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів між головними розпорядниками коштів селищного бюджету;

вносити зміни до рішення за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами).

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання селищного бюджету за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів селищного бюджету доручити фінансовому відділу селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами селищного бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі селищного бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. На виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України зобов’язати головних розпорядників коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань, взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

16. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

17. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. На виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» після погодження з постійною комісією селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів своїм розпорядженням внести зміни до цього рішення з метою приведення його у відповідність до зазначеного Закону.

19. Фінансовому відділу селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів.

Селищний голова

Михайло КОПЕЙКО

смт.Солоне

17.12.2021

№ 667-16/VІІІ

15 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі